Správa o činnosti futbalového klubu PŠK Bzince pod Javorinou za rok 2013.

21.01.2014 21:15

Vážení členovia PŠKB, vážení hráči, fanúšikovia a rodičia.
 Dovoľte mi na začiatok môjho vystúpenia keďže sa s mnohými z vás sa vidíme 1.
krát v tomto roku, popriať všetko dobré, veľa zdravia, šťastia a pohody ako v kruhu rodinnom
tak v kruhu pracovnom.

 V mene výboru futbalového klubu PŠKB vám predkladám správu o našej činnosti za
uplynulý futbalový rok 2013. Rok, v ktorom PŠKB oslavoval 85 rokov svojej existencie, v
ktorom došlo k výmene vo vedení PŠKB a futbalového klubu. Nové zloženie bolo nasledovné:

Výbor FK:
Predseda:
Ing. Dušan Málik
Podpredseda, vedúci mužstva: Rastislav Klimo
Tajomník: Ing: Lukáš Stacho
Pokladník: Tomáš Kovačovic
Člen, tréner ..A,, mužstva: Daniel Andel
Člen, WEB info: Ing. Miroslav Haruštiak
Člen: Miroslav Zaťovič
Člen: Martin Macúch

 Dovoľte mi hneď v úvode ešte raz oficiálne poďakovať všetkým našim predchodcom
pracujúcim vo výbore často dlhé roky, za ich prácu. Nebolo a nie je ľahké v súčasnej situácii
v spoločnosti a v slovenskom futbale udržiavať pri živote tzv. dedinský futbal. Slovenský
futbalový zväz nedáva na činnosť okresných a oblastných futbalových súťaží ani cent.
Ba naopak. Futbalové kluby musia preukázať svoju schopnosť pôsobiť v danej súťaži
potrebnými finančnými prostriedkami na činnosť rozhodcov a delegátov. Samozrejme
k tomu je potrebné prirátať finančné prostriedky na prevádzku štadióna a dopravu mužstiev
na zápasy, ktoré vyčleňuje obecné zastupiteľstvo. No a kde vziať na dresy, lopty, siete,
občerstvenie hráčov a pod. Sami si asi dokážete zrátať, s čím všetkým sa výbor, ktorý
chce vytvoriť hráčom aké také podmienky pre futbal, musí zaoberať. Preto si myslím, že
poďakovanie za prácu vo výbore patrí každému, kto v uplynulých rokoch priložil ruku k dielu
a podieľal sa či už ako hráč, funkcionár alebo fanúšik na futbalovom dianí u nás v Bzinciach
pod Javorinou.
 Rovnako mi dovoľte sa samostatne poďakovať Obecnému úradu a menovite starostovi p.
Bahníkovi ako aj ostatným pracovníkom úradu p. Valovi, p. Harmadyovej Eve, p.Kuhajdovej
a Bušovi Jaroslavovi za podporu a pomoc pri zabezpečovaní činnosti futbalových mužstiev.
Bez finančnej podpory vyčlenenej v rozpočte obce na futbal by sme neboli schopní mužstvá
dopraviť na zápasy, zaplatiť rozhodcov, trénerov a hospodára.
 Moje poďakovanie patrí všetkým hráčom či už "A" mužstva alebo žiakov, ktorý sa v
priebehu minulého roku zapojili do kolotoča futbalových zápasov a boli ochotní venovať
svoje schopnosti a úsilie pri reprezentácii našej obce na verejnosti. Ďakujem aj ich rodinným
príslušníkom, ktorí nám boli ochotní pomôcť či už vozením detí na tréningy a zápasy alebo
povzbudzovaním a podporou detí pri zápasoch.
 Fanúšikom bzinského futbalu by som rád poďakoval za podporu a priazeň, ktorú ste
venovali nášmu bzinskému futbalu. Cestovali ste často s nami na ihriská súperov, kde sme
cítili vašu podporu a v hojnom počte ste sa zúčastňovali na domácich zápasoch či už žiakov
alebo "A" mužstva. Verím, že nám zachováte svoju priazeň nielen vo chvíľach, kedy sa našim
futbalistom darí, ale aj vo chvíľach menej úspešných, kedy treba športovo uznať kvalitu
súpera. Práve vtedy potrebujeme cítiť vašu podporu.
 Na koniec úvodnej časti mi dovoľte sa poďakovať celému výboru FK PŠKB za ich celoročnú
prácu pre bzinský futbal. Ako budem ďalej hovoriť nebola ľahká. Ale musím povedať, že vo
výbore sú ľudia, ktorých hlavnou devízou je ochota a chuť robiť niečo naviac v prospech
futbalu. Často na úkor svojho voľného času a na úkor rodiny prikladali svoje ruky a um pre
splnenie cieľov a úloh, ktoré sme si postupne dávali a ktoré sa nám darilo s väčšími alebo
menšími úspechmi plniť.
 Futbalový klub Podjavorinského športového klubu Bzince pod Javorinou vstúpil do jarnej
časti futbalového ročníka 2012/2013 s novým výborom. Našim cieľom bolo zastaviť klesajúci
trend futbalového povedomia u nás v Bzinciach pod Javorinou. Obom mužstvám, žiakom i
dospelým, vytvoriť vhodné podmienky pre reprezentovanie našej obce na verejnosti.
 Ako sa hovorí za pochodu sme sa začali pripravovať na prvé jarné zápasy. Zima sa v
minulom roku dlho nechcela vzdať svojej nadvlády. Pre nepriaznivé počasie boli odložené
prvé tri kolá jarnej časti. Všetko sa však zvládlo. Výbor pripravil v rámci brigád na ihrisku
priestory kabín, priestor bufetu ako aj samotné ihrisko. Vymietli sme ako sa hovorí pavučiny,
vymaľovali šatne z vnútra a zvonku, rozlúčili sme sa so starými stoličkami v kabínach a
nahradili ich kreslami, ktoré sme získali z MsKS v Novom Meste n/V, namaľovali sme
lavičky a stoly. Zrušili sme jeden bufet a zriadili tam zasadačku, kde sa konajú výborové
schôdze a zároveň slúži pre posedenie hráčov po domácich zápasoch. Vedľa budovy kabín
sme osadili dva prístrešky, ktoré sa využívajú pri príprave cigánskej a ako prístrešok pre
hudbu. Na svojich zasadaniach sa zaoberal spracovaním stanov FK PŠKB, organizačného
poriadku, kompetencií členov výboru, plánu činnosti na rok 2013, prípravou prezentačných
podkladov pre našu web stránku, prípravou informačného letáčiku pre fanúšikov , oslovením
možných darcov 2% z daní pre PŠKB, organizačným a materiálovým zabezpečením zápasov
a spracovaním potrebných prestupových dokladov pre hráčov z iných klubov. Hlavne
zásluhou Rasťa Klima sa nám podarilo či už na jarnú alebo jesennú časť zabezpečiť pre ""A"
mužstvo dostatok hráčov. Ak by sme sa mali ešte krátko ohliadnuť za jarnou časťou sezóny
2012/2013, tak by sme v prvom rade asi mali povedať, že sme pre Bzince pod Javorinou
obhájili svoje miesto v II.triede JUH. Nebolo to hlavne v závere súťaže práve jednoduché, no
dnes môžeme skonštatovať, že vďaka prístupu hráčov, trénera a výboru ako aj s podporou
vás fanúšikov, sme to zvládli.
 Postupne sme začali pripravovať oslavy 85. výročia futbalu v Bzinciach p.J. Pripravili sme
články do Bzinského chýrnika ako aj do Kopaničiar expresu. Postupne sme zabezpečili celú
propagáciu - pozvánky. plagáty a letáčiky k tomuto výročiu. Neľahká bola situácia okolo
prípravy návrhov na ocenenia bývalých a súčasných hráčov a funkcionárov PŠKB. Nakoniec
sme návrhy rozčlenili na SFZ, ObFZ Trenčín a PŠKB. Od SFZ sme dostali pamätnú plaketu,
ktorá bola asi najvyšším ocenením práce všetkých, ktorý sa za uplynulé roky podieľali na
zabezpečení fungovania bzinského futbalu či už ako hráči alebo ako funkcionári. Pripravili
sme pre vás výstavu fotografií, ktorá podľa vášho záujmu a reakcií poslúžila k poznávaniu
svojich rodinných príslušníkov na jednotlivých fotografiách, ako aj k obnoveniu futbalových
spomienok. S touto výstavou fotografií súvisela aj príprava a vydanie fotoalbumu s 85
fotografiami a DVD s viac ako 250 fotografiami z histórie bzinského futbalu. Podklady či už
k výstave fotografií, fotoalbumu a DVD sme čerpali z kroniky PŠKB. Vďaka dlhoročnej práci
Tomáša Kovačovica a podkladov, ktoré sa mu podarilo dať dokopy sme mali z čoho čerpať.
Patrí mu za to veľké poďakovanie. Nie je to práca jednoduchá a hlavne vyžaduje veľa času a
úsilia.
Do osláv sa nám podarilo uviesť do používania detské ihrisko, ktoré sa osvedčilo a máme v
zámysle ešte jeho ďalšie doplnenie. Na tomto mieste by som rád poďakoval firme IZOTECH,
ktorá nám pomohla pri zabezpečení preliezok ako aj pri osádzaní prístreškov.
 Samotné oslavy 85. výročia PŠKB sme spoločne zvládli 13.7.2013. Futbalový turnaj
dospelých, akcie pre deti, občerstvenie, tombola, tanečná zábava ako aj dobré počasie boli
zárukou dôstojnej oslavy a vašej spokojnosti. Výrazne nám pri zabezpečovaní osláv pomohla
Únia žien spolu s rodinnými príslušníkmi, za čo by som sa jej členkám rád poďakoval.
Pomáhali nám nielen pri oslavách ale aj pri zabezpečovaní fungovania bufetu v priebehu
celého roku. Svojou ukážkou prispeli k príjemnému popoludniu v rámci osláv aj mladí hasiči
z DHZ Bzince p.J. ako aj p.Lukáč a p.Stano. Celý výbor a niektorí hráči hlavne od štvrtku do
nedele obetavo robili na organizačnom a materiálovom zabezpečení celých osláv. Schádzali
sme sa v tomto období denne a hovorili si čo sa nám už podarilo a čo nás ešte čaká. Všetkým
ďakujem.
 V podstate bez nejakej letnej prestávky sme sa dostali po oslavách a turnaji starých
pánov priamo do prípravy na nový ročník 2013/2014. Mužstvo dospelých odohralo turnaj
v Bzinciach pod Javorinou a na Lubine. Okrem toho odohralo dva prípravné zápasy s
Kočovcami a Dobrou Vodou. Prioritou v týchto zápasoch bolo skúšanie mladých hráčov.
Mužstvo žiakov už začalo pôsobiť pod samostatným názvom Bzince pod Javorinou. Spoločné
mužstvo žiakov s Lubinou - Kopanice nebolo do nového ročníka prihlásené. II.trieda JUH
začala po novom so 16 účastníkmi. Zo súťaže zostúpili Lubina - Kopanice a Hrašné. Do súťaže
pribudli Považany, Brezová pod Bradlom, Kočovce, Nová Ves a Kalnica. Čakalo nás teda
značné množstvo zápasov ako v jesennej, tak v jarnej časti sezóny. Do novej sezóny sme už
vstupovali s posilneným kádrom "A" mužstva a hlavne za podstatne lepšieho finančného
zabezpečenia. Vďaka 2% z daní, ktoré nám venovali fanúšikovia a hlavne firma Elster sme si
mohli dovoliť prispievať postupne hráčom na občerstvenie - zabezpečenie večerí a bagiet pri
zápasoch vonku ako aj príspevkom na nákup kopačiek ako pre "A" mužstvo tak pre mužstvo
žiakov. Podmienkou bola stanovená účasť na majstrovských zápasoch a tréningoch. Vďaka
tomu máme zabezpečené zimné sústredenie "A" mužstva teraz vo februári ako aj prípravné
zápasy na umelej tráve. Spracovali a odsúhlasili sme Koncepciu výchovy mladých futbalistov
PŠKB ako základný predpoklad pre doplňovanie "A" mužstva mladými hráčmi. Ako prvý krok
v zmysle uvedenej koncepcie sme po dohode s p. Peráčkom začali realizovať od septembra
tzv. prípravku so žiakmi 1 - 4 ročníka. Bližšie budem o tejto koncepcii hovoriť v rámci plánu
činnosti na rok 2014.
Vzhľadom k zlepšenej situácii sme si stanovili ďalšie ciele pre ročník 2013/2014:
• v zmysle koncepcie prípravy mladých futbalistov PŠKB zabezpečiť systematickú
výchovu futbalistov od futbalovej prípravky cez žiakov a dorast až po mužstvo dospelých
• pripraviť a prihlásiť mužstvo dorastu pre súťažný ročník 2013/2014
• s mužstvom dospelých sa v súťažnom ročníku 2013/2014 umiestniť do 11. miesta
• s mužstvom žiakov sa v súťažnom ročníku 2013/2014 umiestniť do 8. miesta
• pripraviť a odovzdať projekt pre získanie dotácie vlády na podporu športu v oblasti:
- prípravy mladých futbalistov - rekonštrukcie futbalových kabín - revitalizácie trávnika.
 3.augusta 2013 sme spoločne s Jankom Hložkom a Ľubom Mosným pod hlavičkou FK PŠKB
pripravili a spoločne absolvovali turnaj starých pánov spolu s tombolou, kopaním jedenástok
a tanečnou zábavou. Mužstvo starých pánov sa následne zúčastnilo turnaja v Boršiciach
10.8.2013, v Žiari 31.8.2013 a v Rybkách 7.9.2013. V Žiari sme sa spoločne s Jankom
Hložkom, Ľubom Mosným, Danom Andelom, Petrom Macúcom a Jožkom Stachom poklonili
pamiatke Petra Kováča, ktorý bol dlhé roky skoro členom PŠKB. Aj mužstvo starých pánov
sa teda výrazne zapojilo do oživenia futbalového povedomia v našej obci. Verím, že naše
stretnutia budú pokračovať nielen v telocvični, ale aj v tomto roku na ďalších stretnutiach s
rovesníkmi. Hlavným cieľom je stretávať sa, zahrať si trochu futbal a podebatovať spolu pri
pivku.
 Ako som už spomínal v mesiaci august sme pripravili Koncepciu prípravy mladých
futbalistov PŠKB. Následne sme túto koncepciu prezentovali a snažili sme sa získať finančné
prostriedky z projektov SLSP a PB. V SLSP sme neboli vybratý a z PB nám doteraz neprišla
odpoveď. Realizácia tejto koncepcie bude v plnom rozsahu vykonávaná v tomto a v ďalších
rokoch. Bude slúžiť ako základný predpoklad pre získavanie mladých futbalistov pre náš
bzinský futbal a samozrejme pre plynulé doplňovanie "A" mužstva. Jej výsledky sa nedostavia
za mesiac ani za dva. No bez takto koncipovanej prípravy sa budeme neustále potýkať s
nedostatkom hráčov. Táto koncepcia je základom pre pripravovaný projekt pre získanie
finančných prostriedkov z Úradu vlády SR. Spolu s požiadavkami na rekonštrukciu strechy,
trávnika a závlahového systému tak chceme v tomto roku vylepšiť starostlivosť o naše
futbalové mužstvá, o vytvorenie lepších podmienok pre bzinský futbal.
 Unikala a uniká nám zatiaľ kategória dorastu, chlapcov, ktorí sa po skončení pôsobenia
v žiackom mužstve iba sporadicky zapoja do dorasteneckého futbalu v okolitých obciach,
v „A“ mužstve, alebo nehrávajú vôbec. A to je pre nás veľká strata. Aj napriek neúspešnému
pokusu v roku 2012 ich prihlásiť do súťaže sme sa nevzdávali a nevzdávame myšlienky mať
vlastné dorastenecké mužstvo. Len tak je možné plynule dopĺňať „A“ mužstvo o mladých
a perspektívnych hráčov, ktorí postupne nahradia odchádzajúcich. Prvým krokom, ktorý
výbor v uplynulom roku v tomto smere spravil je dohoda s futbalovým mužstvom Stará Turá
o hosťovaní 5 našich dorastencov v mužstve ich dorastu. Títo chlapci v podstate celú jeseň
hrali prípravné i majstrovské zápasy za Starú Turú. Jednak sme im vytvorili priestor pre to
aby trénovali a hrávali zápasy v slušne zabezpečených podmienkach dorasteneckej ligy a
zároveň sme si pripravili základ pre založenie nášho vlastného dorastu. O ďalších krokoch
budem hovoriť v pláne na tento rok. Veľa však resp. všetko záležalo a bude záležať na
prístupe samotných dorastencov.
 V októbri a novembri minulého roku sa výbor okrem zabezpečovania majstrovských
futbalových zápasov žiakov a "A" mužstva zaoberal prípravou Katarínskej zábavy, ako
spoločného ukončenia jesennej časti futbalovej sezóny. Našim cieľom bolo a je obnoviť
tradíciu Katarínskych zábav u nás v obci. Spolu s tým sa nám podarilo vďaka Ivanovi
Kabijevovi, Rudovi Miškechovi a nahrávaciemu štúdiu Polymnia pripraviť futbalovú hymnu
PŠKB, ktorú sme pokrstili na spomínanej Katarínskej zábave. Verím, že zábava sa vám páčila a
že sa na nej stretneme aj tento rok.
 Súbežne s tým výbor v mesiaci október zrealizoval vybudovanie a osadenie 88
umelohmotných sedačiek, ktoré sme získali zo Slovana Bratislava. Výdatne nám pomáhal p.
Jozef Kašovic za čo by som sa mu chcel poďakovať.
 Rovnako v mesiaci október sme spracovali a odovzdali podklady do rozpočtu obce na rok
2014. Cieľom bolo zabezpečiť fungovanie mužstva žiakov a mužstva dospelých a pripraviť
podmienky pre prihlásenie mužstva dorastu do súťaže pre ročník 2014/2015. Po jednaní a
vysvetlení našich predstáv finančná komisia a následne jednanie obecného zastupiteľstva
schválili náš rozpočet v rovnakej výške ako tomu bolo v minulom roku. Spolu s využitím
finančných prostriedkov pre centrum voľného času a predpokladaným ziskom finančných
prostriedkov z 2% daní, môžem povedať, že výbor FK má zabezpečené finančné prostriedky
pre rok 2014.
 Po ukončení sezóny 11.11.2013 sme sa zaoberali výberom nového trénera "A" mužstva.
Dovtedajší tréner Dano Andel nás požiadal o uvoľnenie z tejto funkcie a výbor jeho
žiadosti vyhovel. Za jeho obetavú dlhoročnú prácu patrí Danovi poďakovanie a uznanie. Po
vytypovaní a rozhovoroch s viacerými kandidátmi, ktorých výbor oslovil, sme sa dohodli na
spolupráci s novým trénerom p. Ivanom Tomčíkom. Oficiálne sa ujal svojho žezla dnes na
prvom tréningu - začiatku zimnej prípravy.
 V závere roku 2013 sme zorganizovali už pravidelné vianočné futbalové stretnutie medzi
horným a dolným koncom. Bez ohľadu na vek sme sa zišli v hojnom počte 25.12.2013, zahrali
si trochu futbal, zaželali šťastné a veselé a posedeli pri guláši.
 Hodnotenie "A" mužstva prednesie vedúci mužstva Rastislav Klimo:
 Bolo už tu v správe spomínané, že mám hlavnú zásluhu na doplnení "A"mužstva novými
hráčmi. Z môjho pohľadu by som však chcel povedať, že som mal za cieľ získať pre bzinský
futbal ešte viac kvalitných hráčov. No nie vždy mi to vyšlo.
Rovnako umiestnenie nášho "A" mužstva po jesennej časti ma nenapĺňa rozhodne pocitom
spokojnosti. Na jednej strane sme spravili kus dobrej roboty. Niektoré zápasy sme odohrali
výborne a poďakovanie patrí všetkým hráčom, ktorí sa do jarnej či jesennej časti zapojili.
Na strane druhej je však potrebné poukázať otvorene na rezervy, ktoré máme a spoločne
hľadať priestor a spôsoby na ich odstránenie:
1. nedarí sa nám zatiaľ vybudovať mužstvo ako silný kolektív. Po stránke športovej -
futbalovej to ešte ako tak bolo na úrovni. Aj od vás fanúšikov sme po niektorých zápasoch
počuli, že máme futbalovo dobré mužstvo a že hráme pekný futbal. No po stránke ľudskej
- morálne vôľovej to už bolo horšie. Prehrali sme vyrovnané zápasy a strácali tak dôležité
body. Na jednej strane teda mladí šikovní futbalisti, na strane druhej však neskúsenosť a
taktická naivita. To spôsobovalo veľké rozdiely v kvalite jednotlivých zápasov, ktoré sme v
uplynulom roku odohrali.
2. disciplína v tréningovom procese a pri majstrovských zápasoch nebola najlepšia. Účasť
na tréningoch iba u niektorých jedincov dosahuje požadovaných 60%. Opakovane sme vás
museli nabádať, aby ste sa tréningov zúčastňovali, aby ste si svoje súkromné záležitosti
podľa možností upravili a naplánovali tak, aby ste sa tréningov mohli zúčastňovať. Tréner
predsa nemôže nič koncepčné z mužstvom robiť, ak mu na tréning príde 1 - 5 - 7 hráčov.
Obraz mužstva je potom na zápase rozháraný a neistý. Chýba nám taká samozrejmosť ako
je komunikácia s trénerom alebo vedúcim mužstva. Ak nemôžem prísť na tréning alebo
majstrovský zápas z vážneho dôvodu prísť, tak to musím trénerovi alebo vedúcemu mužstva
dať vedieť. Tréner a vedúci mužstva často hodinu pred zápasom nevedeli kto vlastne na
zápas nastúpi. Samotnou kapitolou je disciplína hráčov počas majstrovských zápasov.
Hovoríme o červených kartách, ktoré nás stáli 4body, takmer 300.- a celkom 23 zápasov, v
ktorých niektorý z vás nemohli hrať. Hovoríme o hernej disciplíne, kedy neboli rešpektované
pokyny trénera, kedy ste sa zameriavali na výkon rozhodcu a protihráčov až do takej miery,
že ste neboli schopní hrať futbal.
3. fyzická zdatnosť mala klesajúcu tendenciu. Tento fakt úzko súvisí s neúčasťou na
tréningoch a so životosprávou vás hráčov. V mnohých zápasoch sme už v druhom polčase
nestíhali držať krok so súperom. Fyzicky sme odpadli. Ak si niekto myslí, že na túto súťaž
mu stačí chodiť na zápasy, tak je na veľkom omyle. Pri takom zložení mužstiev II. triedy
JUH aké momentálne máme, máme dočinenia s kvalitnými súpermi. Pravidelný tréning s
potrebnou futbalovou kvalitou a primeraným fyzickým zaťažením by mal byť preto pre vás
samozrejmosťou.
V závere môjho hodnotenia by som chcel povedať, že každý hráč musí začať sám od
seba. Je to vo vás a každý sám v sebe si musí povedať, čo by mal zmeniť. Keď sa tým
začne, potom sa môže vytvoriť mužstvo. Keby si každý mohol povedať, že spravil na
jeseň maximum, neboli by sme v tabuľke na 12.mieste resp. na 13.mieste. Nie je to ani
o tréneroch, ani o predsedovi, ani neviem o kom. Keď každý z vás hráčov sám od seba
nezačne robiť naplno a so srdcom, nikdy to nebude fungovať.“
My funkcionári vynaložíme všetky svoje schopnosti k tomu, aby sme vám zabezpečili čo
najlepšie podmienky. No chcieť musíte vy.
Verím, že spolu s novým ténerom p.Tomčíkom, s doplneným kádrom, lepším a
zodpovednejším prístupom k tréningom a zápasom a podporou funkcionárov sa nám podarí
stabilizovať výkony a umiestniť sa v tabuľke do 11 miesta, tak ako sme si to stanovili v našich
cieľoch. Aj preto je dôležitá vaša účasť na zimnom sústredení 13. - 16.2.2014 v Kalnici, aj
preto je dôležité hrať dostatok prípravných zápasov, ktoré sme pre vás pripravili.
 Hodnotenie mužstva žiakov prednesie tréner mužstva Jaroslav Valo:
 Mužstvo žiakov sa v minulom roku nachádzalo na vrchole tzv. futbalovo - populačnej
krivky. Myslím si, že môžeme spoločne povedať, že žiaci nám robili radosť. Mali sme dostatok
tzv. starších a vyšších hráčov s potrebným fyzickým fondom. A samozrejme najlepšieho
strelca celej súťaže v jarnej a jesennej časti Erika Harmadyho. Aj preto bojovali naši žiaci
o popredné priečky v tabuľke a vďaka tomu sa zvýšil celkový záujem o žiacky futbal. Je
potrebné si však povedať, že v podstate celú jeseň sme sa potýkali s nedostatkom hráčov.
V auguste sme nastupovali na zápasy s 8 - 10hráčmi. Od septembra sa to trochu vylepšilo,
no aj tak sme celú jeseň odohrali ako sa hovorí s odretým chrbtom. Pred každým zápasom
sme zisťovali kde je ten alebo ten. Aj tu nám trochu chýba dobrá komunikácia so žiakmi a ich
rodičmi. Na tréningoch sme mali niekedy až do 20detí no na zápas sme sa museli strachovať.
Určitým oživením bolo, že do žiackeho futbalu sa nám zapojili aj dievčatá. Z hľadiska
starostlivosti o žiakov sme občerstvenie okrem zabezpečenia pitného režimu, rozšírili o
bagety, ktoré žiaci dostávali po každom zápase. Vzhľadom k potrebe starostlivosti o žiakov
z hľadiska pravidelnosti a kvality tréningov sme doplnili k Jarovi Valovi asistenta trénera
v osobe Tomáša Chorváta. Po jeho príchode sa zlepšilo hlavne zabezpečenie tréningov.
Čo vidíme však ako potrebné, je ešte doplniť tento tandem o vedúceho mužstva žiakov.
Obraciam sa preto s prosbou na bývalých futbalistov a rodičov detí.
 Aby sa nám neopakovali problémy s nedostatkom hráčov pre žiacke mužstvo, nadviazali
sme úzku spoluprácu so základnou školou. Po dohovore s Petrom Peráčkom sme od jesene
rozbehli v predstihu oproti Koncepcii výchovy mladých futbalistov PŠKB, futbalovú prípravku.
Futbalovú prípravku navštevuje v súčasnosti 19 detí. Dva krát týždenne v utorok a vo čtvrtok
sa Peťo Peráček venuje po vyučovaní vybratým deťom 1 - 4 ročníka a učí ich základy futbalu.
Títo žiaci absolvovali všeobecnú športovú prípravu zameranú nielen na prácu s loptou, ale
hlavne na koordinačné, obratnostné a akceleračné schopnosti, ktoré sú práve vhodné pre
rozvoj detí v tomto veku.
Každá tréningová jednotka je v rozsahu 60 až 80 min. Doteraz absolovovali 14 tréningových
jednotiek. V tejto aktivite budeme pokračovať aj v tomto roku. Okrem toho nám Peťo
Peráček vytypoval ďalších vhodných hráčov pre žiacke mužstvo zo žiakov vyšších ročníkov.
Rodičov sme pozvali na dnešnú schôdzu a verím, že ako deti tak rodičia rozšíria naše rady.
 Ak by som mal v závere svojho vystúpenia zhodnotiť splnenie cieľov, ktoré sme si na
začiatku minulého roku dali, povedal by som, že výsledky našej práce - práce výboru, ako aj
výsledky mužstiev hovoria za seba. Výbor FK PŠKB konštatuje, že ciele v uplynulom roku sa
mu podarilo splniť.
Dovoľte mi aby som poprial:
- našim najmladším futbalistom - žiakom, aby svoje nadšenie a hravosť pretavili do pekných
nahrávok a pekných gólov. Aby ich otcovia a starí otcovia, boli pyšní na to, že z nich vyrastajú
tí správni pokračovatelia bzinského futbalu.
- dorastencom by som rád poprial, aby pochopili svoju dôležitú úlohu vo futbalovom
reťazci a zmenili svoj pohľad na dianie okolo nich. Aby nás výbor v dobrom prinútili prihlásiť
družstvo dorastu do súťaže. Pretože bez dorasteneckého futbalu sa veľmi ťažko buduje
mužstvo dopelých.
- "A" mužstvu, ktoré bude aj v teraz na jar bojovať o body v II. triede JUH, by som rád poprial
veľa víťazstiev a hlavne spokojnosť so sebou samým. Nech vám váš obľúbený šport prináša
radosť z hry a radosť zo stretnutia s priateľmi a fanúšikmi.
- fanúšikom bzinského futbalu by som rád poprial veľa pekných chvíľ strávených na
futbalovom ihrisku pri sledovaní či už majstrovských alebo priateľských futbalových zápasov.
Prajem vám, aby ste na ihrisku mohli sledovať a povzbudzovať čo najviac vašich synov,
vnukov a verím, že aj pravnukov, ktorí vám budú robiť radosť a budete môcť byť na nich
pyšný.
- bzinskému futbalu prajem úspešný futbalový rok 2014. Nech nám vyrastajú noví futbalisti
pokračovatelia tých slávnych mien, ktoré sú zapísané v kronike bzinského futbalu a nech
môžeme do tejto kroniky zaznamenávať veľa nových a pekných futbalových momentov.
 Dovoľte mi aby som na tomto mieste citoval slová Jozefa Čapkoviča, dlhoročného
reprezentanta československa: "futbalový klub netvoria iba hráči, tréneri a funkcionári,
ale aj fanúšikovia. Všetci ho tvoria dobrovoľne, nuž by sa nemali nechať prosiť, aby niečo
v prospech spoločného diela odovzdali, lebo zmyslom každého zápasu je víťazstvo. A
spoločná radosť z neho je tá najkrajšia. Futbal je veľký fenomén a zaslúži si veľký rešpekt.
Od všetkých".
 Preto by som rád vyzval všetkých bývalých futbalistov, funkcionárov a fanúšikov, aby
sa k nám pripojili a pomohli nám pri budovaní pevných základov bzinského futbalu. Bez
vašich synov a vnukov to nepôjde. Aj v slávnych obdobiach bzinského futbalu boli vždy
tým správnym základom dobré partie chlapcov - žiakov a dorastencov, ktorí sa stali
postupne silnými osobnosťami mužstva dospelých. Bez dodržania tejto postupnosti a bez
dobrovoľnosti a nadšenia sa dobrý futbal hrá veľmi ťažko. Nebojme sa, nehanbime sa prísť a
povedať: "môj syn alebo vnuk chce hrávať futbal za Bzince"," s týmto viem a chcem pomôcť".
"Spojme sa pre bzinský futbal"
Ďakujem za pozornosť.
Ing. Dušan Málik
predseda futbalového klubu PŠKB