Ing. Dušan Málik                                 Rastislav Klimo                                      

Predseda:                                             Podpredseda, vedúci mužstva:

Telefón: +421 903 223 959                                         Telefón: +0421 905 568 072

Email: malik@mail.t-com.sk                                       Email: raklibe@zoznam.sk

Fakturačné údaje:

Podjavorinský športový klub Bzince pod Javorinou

Bzince pod Javorinou 604

916 11

IČO: 36127523

DIČ: 2021654085

Č.ú.: 0270084718/0900

 

,

 

 

Kontaktujte nás