Problémy s dotáciou od obce

20.12.2017 11:12

Členovia PŠK, fanúšikovia, hráči.

 

Starostka obce Bzince pod Javorinou Ing. Alena Šoltysová podpísala Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre Podjavorinský športový klub v roku 2017 č.05/2017. Uvedená dotácia bola poskytnutá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.41/2005, schválená dotačnou komisiou a obecným zastupiteľstvom v uzneseniach číslo 77/2016 a 27/2017. Podjavorinský športový klub si riadne plní podmienky uvedenej zmluvy. Zásluhou doterajšej podpory zo strany obce zabezpečuje činnosť štyroch futbalových mužstiev v súťažiach Oblastného futbalového zväzu Trenčín.

Ich pôsobenie je však ohrozené vzhľadom k tomu, že starostka obce nevyplatila Podjavorinskému športovému klubu dotáciu za druhý polrok 2017 - pre futbalový klub, pre hokejový klub.

Výbor PŠK zorganizoval v zmysle zákona č.89/1990Zb. petíciu s 241 podpismi, ktorá bola určená starostke obce Bzince pod Javorinou Ing. Alene Šoltysovej. Petíciou občania žiadali starostku obce o neodkladné splnenie uzatvorenej zmluvy 05/2017 zaslaním finančných prostriedkov na účet Podjavorinského športového klubu.

Petíciu sme odovzdali 3.11.2017. Napriek tomu starostka obce dotáciu nezaslala. V stanovenom termíne do 30 pracovných dní nám písomne neodpovedala ani sa s výborom PŠK nestretla. Porušila tým zákon č.89/1990Zb ako aj Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre Podjavorinský športový klub v roku 2017 č.05/2017.

Spravila tak všetko pre to, aby zlikvidovala futbal v Bzinciach pod Javorinou.

 

"Prečo pani starostka?"

 

Výbor PŠK