Členské príspevky

21.01.2014 21:34

členské príspevky – Vážení priaznivci futbalu. Na základe uznesenia výročnej členskej schôdze FK PŠKB konanej dňa 18.1.2014 je možné zaplatiť si už členské príspevky na rok 2014. Výška príspevku bola uznesením stanovená na min. 10.-€. Členské príspevky ako významný zdroj financovania činnosti FK PŠKB sa týkajú: - členov PŠKB (výbor, hráči „A“ mužstva, rodičia žiakov a dorastencov, hráčov mužstva „starých pánov“, ostatných dobrovoľných prispievateľov). Príspevok môžete zaplatiť:

- osobne do rúk Lukáša Stacha, Tomáša Kovačovica.

- priamo na účet PŠKB – číslo účtu - 0270084718/0900. Do oznamu pre užívateľ uveďte svoje meno(meno dieťaťa, za ktoré príspevok posielate).

Ďakujem

DM