Vianočný fubalový zápas H O R N A N É : D O L N A N É

26.11.2017 16:48

PŠK Bzince pod Javorinou Vás pozýva na tradičný futbalový zápas " hviezd  "  Hornane-Dolnane 25.12.2017 od 12:30

futbalové ihrisko pri škole 

štartovné 2