Prosba o venovanie 2% z vašich daní

08.01.2019 20:47

Vážení priatelia futbalu

Dovoľujeme si Vás osloviť v čase, kedy máte možnosť rozhodnúť, kto dostane 2% z vašich daní zaplatených v roku 2017. Futbalový klub Bzince pod Javorinou so svojim „A“ mužstvom dospelých, s mužstvom dorastu, mužstvom žiakov a futbalovou prípravkou sa preto na Vás obracajú s prosbou o venovanie 2% z vašich daní. Finančné prostriedky, ktoré takto aj Vašou zásluhou získame, budú využité na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu, na organizačné a technické zabezpečenie našich futbalových mužstiev.

Vopred ďakujeme za Vaše pochopenie a zaslané finančné prostriedky.

Podjavorinský športový klub

Výbor

 

Skrátený postup krokov – ako venovať 2%:

Fyzické osoby-zamestnanci:

Do 15.2.2018 vám zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Buď vám už vydal, alebo vydá „Potvrdenieo zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, prípadne si môžete o toto potvrdenie požiadať. Z uvedeného Potvrdenia si zistíte nasledovné dôležité údaje potrebné pre vyplnenie pripojeného  „Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ – výšku zaplatenej dane,dátum zaplatenia a sumu 2% zo zaplatenej dane(vypočítate si ju). Vypíšte Údaje o daňovníkovi aj s uvedenými tromi údajmi z Potvrdenia. Údaje o prijímateľovi sú už vpísané do Vyhlásenia. Obe tlačivá, teda Potvrdenie a Vyhlásenie, môžete do 30.4.2018 odovzdať komukoľvek z výboru PŠK (0907797721) alebo doručiť na daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska.

Právnické osoby a Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé:

V daňovom priznaní pre právnické osoby (fyzické osoby) sú už kolonky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa uvedené. Do nich je potrebné vpísať údaje z priloženého Vyhlásenia (bod II. Údaje o prijímateľovi).                               Okrem daňového priznania teda už nemusíte pre účely poukázania 2% podávať žiadne iné tlačivo.   

Ďakujeme         

V2Pv18.pdf (103951)
V2Pv18_P.pdf (36635)