"Dajme deťom loptu nech sa hrajú"

02.06.2015 08:18

 

Podjavorinský športový klub Bzince pod Javorinou

sa zapojil do súťaže o grant . Pomôžte nám získať tento grant a podieľajte sa na zlepšení podmienok pre mladých športovcov. Pozrite si postup, ako pomôcť:

 

Samotný proces hlasovania na stránke www.pomahajtesnami.sk prebieha na základe unikátneho kódu zaslaného na telefónne číslo hlasujúceho. Prihláste sa na uvedenú stránku.

Proces hlasovania:

  • hlasujúci si zobrazí projekty (všetky alebo podľa zvoleného kraja/krajov), vyberte TN

  • vyberie si projekt, za ktorý chce hlasovať Dajme deťom loptu nech sa hrajú a zahlasuje kliknutím na tlačidlo „Chcem hlasovať za tento projekt“,

  • zobrazí sa mu informácia, že pre hlasovanie je potrebné zadať telefónne číslo,

  • hlasujúci zadá telefónne číslo, na ktoré mu obratom príde unikátny kód v SMS, zaslanie sms je zdarma

  • unikátny kód zadá na stránke a potvrdí hlasovanie,

  • ak je unikátny kód zadaný správne, hlasovanie prebehne úspešne,

  • na www.pomahajtesnami.sk bude viditeľné priebežné hlasovanie,

  • uzávierka hlasovania bude 30. júna 2015 o 23:59,

  • automaticky budú podporené projekty s najväčším počtom hlasov do celkovej sumy vyhradenej na grantový program 60.000,- eur.

Pri hlasovaní platí pravidlo, že v rámci grantu môže hlasujúci hlasovať iba raz z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt, pričom nezáleží, ku ktorému kraju daný projekt prislúcha.