90.výročie vzniku PŠK

16.08.2018 08:24

Podjavorinský športový klub

Bzince pod Javorinou

1928 - 2018

90.výročie vzniku

 

Vážení priaznivci futbalu,

Podjavorinský športový klub Bzince pod javorinou si v tomto roku pripomína 90.rokov

od svojho založenia. Futbal v našej obci sa „dožíva“ krásneho jubilea, ktoré by mu mohlo

v dobrom závidieť veľa futbalových klubov. Svedčí to o tom, že PŠK mal a má vo svojich

radoch po dlhé roky správne odhodlaných a zapálených ľudí. Futbalisti, funkcionári

a fanúšikovia v našej obci dokazujú, že futbal bol a je ich srdcovou záležitosťou už 90

rokov.

Naša obec mala veľké šťastie v osobe pána učiteľa Antonína Prouzu, rodáka spod

Krkonoš. Bol nielen dobrý pedagóg, ale i zanietenec pre šport. Už v roku 1928 inicioval

spolu s niektorými domácimi zanietencami Dudák, Valo, Teplička, Okrucký, Šimko...

založenie Podjavorinského športového klubu Bzince. Prvým predsedom bol Milan Dudák.

Na tento dátum môžeme byť právom hrdí, pretože napríklad v susednej Lubine bol

futbalový klub založený až o štrnásť rokov neskôr.

Prvé futbalové ihrisko bolo na dolnom konci Dolných Bziniec oproti dnešnému ihrisku, na

pravej strane potoka. Cez leto sa tu usporadúvali tanečné zábavy, cvičenia Sokola a

pochopiteľne futbalové zápasy. Čas ukázal, že toto miesto nebolo vybrané najvhodnejšie.

Futbalová lopta často končila v blízkom potoku. Jej lovenie trvalo neraz veľmi dlho a bolo

len otázkou času, kedy sa na tento účel vyberie vhodnejšie miesto. Prístup bol len po

drevenej lávke a počas záplav bol nebezpečný.

90.rokov v živote človeka je solídnym vekom, v ktorom má právo sa človek trochu

pozastaviť a obhliadnuť za seba. V „živote“ futbalovom však takéto pozastavenie môže

trvať iba krátko. Krátko sa stretnúť s priateľmi, spoločne pospomínať na krásne futbalové

roky, oceniť slovom a spomienkou všetkých, ktorí obetovali pre futbal v Bzinciach pod

Javorinou dlhší alebo kratší úsek svojho života. No myšlienky nám musia bežať rýchlo

ďalej. Čo v novom súťažnom ročníku, ako čo najlepšie pripraviť všetko potrebné pre

súčasných a budúcich futbalistov, ako priniesť našim fanúšikom ďalšie pekné zážitky

z futbalu. A to je to čo nás musí aj v súčasnej ťažkej situácii spájať.

 

Nepoužil som slová o ťažkej situácii náhodou. Ako sa hovorí, "kto nič nerobí, nič

nepokazí". My vo výbore PŠK sme však, dovolím si povedať, v uplynulých rokoch robili.

Tak ako sme mohli a vedeli a myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Samozrejme nie všetko

sa nám podarilo. Či už to boli výmeny trénerov, doplňovanie hráčskych kádrov, širšie

zapojenie sa rodičov a fanúšikov do činnosti mužstiev alebo získanie stabilného sponzora.

Môžem však za seba aj všetkých, ktorí vo výbore alebo na trénerských funkciách pôsobili

povedať, že vždy sme sa snažili rozhodnúť v záujme klubu. PŠK ako taký sa posunul ďalej.

Vďaka Koncepcii prípravy mladých futbalistov sme sa zamerali na zapojenie všetkých

kategórií mládežníckych mužstiev do súťaží. Dnes máme v súťažiach ObFZ Trenčín 3

mládežnícke mužstvá. Cieľ bol a je jasný - výchova vlastných odchovancov pre "A"

mužstvo. Už štvrtý rok sa nám darí posúvať z kategórie do kategórie hráčov, našich

odchovancov. Už dva roky dostávame vďaka tomu, že máme mládežnícke mužstvá, časť

členských poplatkov späť od SFZ. Prvý krát v minulom roku sme od SFZ dostali kredity na

nákup materiálov a služieb vďaka tomu, že máme mládežnícke mužstvá. Všetky mužstvá

majú potrebné zabezpečenie ako po stránke materiálovej, tak po stránke trénerskej, zlepšila

sa starostlivosť o ihrisko a jeho najbližšie okolie, vybudovalo sa detské a volejbalové

ihrisko, vybudovalo sa sedenie pre fanúšikov. Organizujeme turnaje nielen futbalové ale aj

volejbalové a stolnotenisové. Či bol a je tento posun dostatočný alebo nie zostáva zhodnotiť

vám, členom a fanúšikom PŠK.

Za druhý polrok 2017 a rok 2018 však prežíva náš futbal ťažké chvíle zásluhou starostky

obce, ktorá sa snaží futbal v našej obci zlikvidovať. Napriek podpísanej dotačnej zmluve v

roku 2017 a schváleným dotáciám na rok 2018, nevyplatila futbalovému klubu dotácie za

rok 2017 a za rok 2018. Petíciu s 241 podpismi, ktorú sme spoločne s hráčmi a fanúšikmi

zorganizovali v závere roku 2017, hodila v podstate do koša - odmietla ju zobrať na

vedomie. Rovnako nerešpektuje uznesenia Obecného zastupiteľstva, ktoré nám dotácie

schválilo. Rok 2017 a zatiaľ aj rok 2018 prežíva klub len vďaka získaným 2% z daní,

členských poplatkov, podpory zo strany SFZ a podpory fanúšikov. Boli sme donútení

minimalizovať náklady na činnosť všetkých 4 mužstiev. No ideme ďalej a nevzdávame to.

Za uplynulých 90.rokov prešiel bzinský futbal mnohými zmenami, či už hráčskych

generácií, futbalových ihrísk, postupov a zostupov. „Prežil“ v ťažkých časoch pred vojnou,

po vojne, obdobie socializmu ako aj obdobie po roku 1989 až do dnešných dní. Vždy to bolo

vďaka chuti vás futbalistov hrať futbal nielen ako svoju záľubu, ale hrať futbal pre ľudí.

Verím, že táto vlastnosť nám pomôže spoločne prekonať aj súčasnú nepriaznivú situáciu.

Dovoľte mi poďakovať všetkým tým, ktorí sa za 90 rokov pričinili o dobré meno

bzinského futbalu či už ako hráči, funkcionári alebo podporovatelia. Poďakovať sa vám

fanúšikom, ktorí si nájdete chvíľku času a prichádzate pravidelne na ihrisko, aby ste

podporili naše futbalové mužstvá pri jednotlivých zápasoch.

"Spojme sa pre bzinský futbal"

 

predseda

Ing. Dušan Málik

Podjavorinský športový klub
Bzince pod Javorinou
1928 - 2018
90.výročie vzniku
 
Vážení priaznivci futbalu,
Podjavorinský športový klub Bzince pod javorinou si v tomto roku pripomína 90.rokov
od svojho založenia. Futbal v našej obci sa „dožíva“ krásneho jubilea, ktoré by mu mohlo
v dobrom závidieť veľa futbalových klubov. Svedčí to o tom, že PŠK mal a má vo svojich
radoch po dlhé roky správne odhodlaných a zapálených ľudí. Futbalisti, funkcionári
a fanúšikovia v našej obci dokazujú, že futbal bol a je ich srdcovou záležitosťou už 90
rokov.
Naša obec mala veľké šťastie v osobe pána učiteľa Antonína Prouzu, rodáka spod
Krkonoš. Bol nielen dobrý pedagóg, ale i zanietenec pre šport. Už v roku 1928 inicioval
spolu s niektorými domácimi zanietencami Dudák, Valo, Teplička, Okrucký, Šimko...
založenie Podjavorinského športového klubu Bzince. Prvým predsedom bol Milan Dudák.
Na tento dátum môžeme byť právom hrdí, pretože napríklad v susednej Lubine bol
futbalový klub založený až o štrnásť rokov neskôr.
Prvé futbalové ihrisko bolo na dolnom konci Dolných Bziniec oproti dnešnému ihrisku, na
pravej strane potoka. Cez leto sa tu usporadúvali tanečné zábavy, cvičenia Sokola a
pochopiteľne futbalové zápasy. Čas ukázal, že toto miesto nebolo vybrané najvhodnejšie.
Futbalová lopta často končila v blízkom potoku. Jej lovenie trvalo neraz veľmi dlho a bolo
len otázkou času, kedy sa na tento účel vyberie vhodnejšie miesto. Prístup bol len po
drevenej lávke a počas záplav bol nebezpečný.
90.rokov v živote človeka je solídnym vekom, v ktorom má právo sa človek trochu
pozastaviť a obhliadnuť za seba. V „živote“ futbalovom však takéto pozastavenie môže
trvať iba krátko. Krátko sa stretnúť s priateľmi, spoločne pospomínať na krásne futbalové
roky, oceniť slovom a spomienkou všetkých, ktorí obetovali pre futbal v Bzinciach pod
Javorinou dlhší alebo kratší úsek svojho života. No myšlienky nám musia bežať rýchlo
ďalej. Čo v novom súťažnom ročníku, ako čo najlepšie pripraviť všetko potrebné pre
súčasných a budúcich futbalistov, ako priniesť našim fanúšikom ďalšie pekné zážitky
z futbalu. A to je to čo nás musí aj v súčasnej ťažkej situácii spájať.
 
Nepoužil som slová o ťažkej situácii náhodou. Ako sa hovorí, "kto nič nerobí, nič
nepokazí". My vo výbore PŠK sme však, dovolím si povedať, v uplynulých rokoch robili.
Tak ako sme mohli a vedeli a myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Samozrejme nie všetko
sa nám podarilo. Či už to boli výmeny trénerov, doplňovanie hráčskych kádrov, širšie
zapojenie sa rodičov a fanúšikov do činnosti mužstiev alebo získanie stabilného sponzora.
Môžem však za seba aj všetkých, ktorí vo výbore alebo na trénerských funkciách pôsobili
povedať, že vždy sme sa snažili rozhodnúť v záujme klubu. PŠK ako taký sa posunul ďalej.
Vďaka Koncepcii prípravy mladých futbalistov sme sa zamerali na zapojenie všetkých
kategórií mládežníckych mužstiev do súťaží. Dnes máme v súťažiach ObFZ Trenčín 3
mládežnícke mužstvá. Cieľ bol a je jasný - výchova vlastných odchovancov pre "A"
mužstvo. Už štvrtý rok sa nám darí posúvať z kategórie do kategórie hráčov, našich
odchovancov. Už dva roky dostávame vďaka tomu, že máme mládežnícke mužstvá, časť
členských poplatkov späť od SFZ. Prvý krát v minulom roku sme od SFZ dostali kredity na
nákup materiálov a služieb vďaka tomu, že máme mládežnícke mužstvá. Všetky mužstvá
majú potrebné zabezpečenie ako po stránke materiálovej, tak po stránke trénerskej, zlepšila
sa starostlivosť o ihrisko a jeho najbližšie okolie, vybudovalo sa detské a volejbalové
ihrisko, vybudovalo sa sedenie pre fanúšikov. Organizujeme turnaje nielen futbalové ale aj
volejbalové a stolnotenisové. Či bol a je tento posun dostatočný alebo nie zostáva zhodnotiť
vám, členom a fanúšikom PŠK.
Za druhý polrok 2017 a rok 2018 však prežíva náš futbal ťažké chvíle zásluhou starostky
obce, ktorá sa snaží futbal v našej obci zlikvidovať. Napriek podpísanej dotačnej zmluve v
roku 2017 a schváleným dotáciám na rok 2018, nevyplatila futbalovému klubu dotácie za
rok 2017 a za rok 2018. Petíciu s 241 podpismi, ktorú sme spoločne s hráčmi a fanúšikmi
zorganizovali v závere roku 2017, hodila v podstate do koša - odmietla ju zobrať na
vedomie. Rovnako nerešpektuje uznesenia Obecného zastupiteľstva, ktoré nám dotácie
schválilo. Rok 2017 a zatiaľ aj rok 2018 prežíva klub len vďaka získaným 2% z daní,
členských poplatkov, podpory zo strany SFZ a podpory fanúšikov. Boli sme donútení
minimalizovať náklady na činnosť všetkých 4 mužstiev. No ideme ďalej a nevzdávame to.
Za uplynulých 90.rokov prešiel bzinský futbal mnohými zmenami, či už hráčskych
generácií, futbalových ihrísk, postupov a zostupov. „Prežil“ v ťažkých časoch pred vojnou,
po vojne, obdobie socializmu ako aj obdobie po roku 1989 až do dnešných dní. Vždy to bolo
vďaka chuti vás futbalistov hrať futbal nielen ako svoju záľubu, ale hrať futbal pre ľudí.
Verím, že táto vlastnosť nám pomôže spoločne prekonať aj súčasnú nepriaznivú situáciu.
Dovoľte mi poďakovať všetkým tým, ktorí sa za 90 rokov pričinili o dobré meno
bzinského futbalu či už ako hráči, funkcionári alebo podporovatelia. Poďakovať sa vám
fanúšikom, ktorí si nájdete chvíľku času a prichádzate pravidelne na ihrisko, aby ste
podporili naše futbalové mužstvá pri jednotlivých zápasoch.
"Spojme sa pre bzinský futbal"
 
predseda
Ing. Dušan Málik